Over Mij

Over Mij

Als geregistreerd coördinerend stralingsdeskundige ben ik vier dagen per week als adviseur stralingsbescherming werkzaam binnen het team van de stralingsbeschermingseenheid van het Erasmus MC. In deze functie heb ik brede ervaring opgedaan met de aspecten zoals die binnen de wereld van de stralingsbescherming in een groot academisch ziekenhuis kunnen spelen.

Binnen mijn bedrijf ben ik coördinerend deskundige voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, enkele startup bedrijven gericht op medicijn ontwikkeling op Pivot Park te Oss, een gezelschapsdierenkliniek en voor verschillende locaties van een beheerder van afvalstoffen.

Tevens verzorg ik aan het Instituut Fysieke Veiligheid de Radioactief/Nucleair opleidingsmodule van de opleiding Adviseurs Gevaarlijke Stoffen Brandweer Nederland.

...

Ruud van Gurp

Eigenaar